Το καλάθι σας  

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Σάββατο, 29/01/2022

Το καλαθι σας ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Ενημερωθείτε για νέα προϊόντα και προσφορές.

Προϊόντα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 241 επισκέπτες και κανένα μέλος

 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΜΠΕΡΟΒΑΛΗΣ

 

ΛΟΓΩ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ

pr-svfcfa

 

Ακολουθήστε μας στό

facebook

 

O-KAIROS

 

LAILIAS

 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
 
FAKOS-OPLU-2
 Ισχυρός φακός όπλου

Garmin-striker-4

Βυθόμετρο ανιχνευτής ψαριών
& πλοηγός

IN-CAMERA-Android-2M
 Ενδοσκοπική κάμερα
Garmin-alpha-200i
 ΝΕΟ Garmin Alpha 200i με κολάρο TT15

PULS-OXIMETER

 ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
CAMER-WEB-TM-C011-1
 ΚΑΜΕΡΑ Η/Υ WEB

AFK YK001 3

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Novacom – 8GB
 
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΗΧΟΥ
DVR-EXTERNAL-3DET
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
                                   RM-03  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3ΚΑΝ

 

  case-1

Θήκη ασυρμάτων

 

 

ANYTONE-ATD578UV

Anytone AT-D578UV

DMR V/U

 

  PERILEMIO-G

PERILEMIO-R1

Ποιοτικά περιλαίμια
σκύλων
PR HYTERA 1
RFID-CARTΘήκη προστασία για ανέπαφες τραπεζικές κάρτες.

BRENNE-1290080

Ανιχνευτής καπνού

FL-VU
 Φίλτρο αναμεταδότη


Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

1. Κατηγορίες Πτυχίων:

1.1. Τα πτυχία των ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στην «κατηγορία 1» (κατηγορία HAREC) και

στην «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» (entry level).

 

2. Προϋποθέσεις:

2.1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου «κατηγορίας 1» ή

«κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

2.1.1. Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου. Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

2.1.2. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν

συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης

από δημοτικό σχολείο.

3. Αρμόδια Υπηρεσία (ΑΠΥ):

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και

Επικοινωνιών της Περιφέρειας (ΑΠΥ) στην οποία ανήκει η μόνιμη κατοικία των ενδιαφερομένων.

4. Χρόνος Εξετάσεων-Διαδικασία:

4.1. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

4.2. Οι εξετάσεις διενεργούνται μία (1) φορά ανά εξάμηνο στην Ελληνική γλώσσα.

4.3. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον

τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4.4. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι.

Εφόσον δεν συγκεντρώνονται τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι σε συγκεκριμένη ΑΠΥ, μπορούν οι

υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη ΑΠΥ

της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.

4.5. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των

εξετάσεων. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων αναρτάται

στην ΑΠΥ πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, καθώς και οι

λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

4.6. Ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των ΑΠΥ της ίδιας Περιφέρειας, μπορεί να αναλαμβάνει το έργο

διενέργειας των εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη μία ΑΠΥ για λογαριασμό και των

υπολοίπων. Η αρμοδιότητα έκδοσης πτυχίου παραμένει στην ΑΠΥ όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία

του ενδιαφερομένου

5. Δικαιολογητικά:

5.1. Αίτηση.

5.2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του

ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

5.3. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που

σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης

και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

5.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.

5.5. Προβλεπόμενο παράβολο( 26 ευρώ κίτρινα )

5.6. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του

πτυχίου).

6. Τρόπος εξετάσεων για την κατηγορία 1 (SV):

6.1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών στην Ελληνική γλώσσα.

6.2. Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της απόφασης 38200/1136/2011

(ΦΕΚ 1969 Α’) και χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.

6.3. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε εκατό (100) και κατανέμονται για την κατηγορία «1»

σε ποσοστά 50%, 30%, 20% αντίστοιχα από τα κεφάλαια Α', Β', Γ' της ύλης των εξετάσεων.

6.4. Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά

τουλάχιστον σε 80 από τις 100 ερωτήσεις.

6.5. Όσοι καταθέσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης

ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, απαλλάσσονται από την γραπτή εξέταση

στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα». Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο δεν περιέχει τις

αντίστοιχες πενήντα (50) ερωτήσεις από το κεφάλαιο Α’ και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις

εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε σαράντα (40) από τις πενήντα

(50) υπόλοιπες ερωτήσεις .

 

6. Τρόπος εξετάσεων για την κατηγορία Εισαγωγικού επιπέδου(SY):

6.1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών στην Ελληνική γλώσσα.

6.2. Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της απόφασης 38200/1136/2011 (ΦΕΚ

1969 Α’) και χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’– ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

6.3. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε εκατό (100) και κατανέμονται για την κατηγορία

«εισαγωγικού επιπέδου» σε ποσοστά 20%, 20%, 20% και 40% αντίστοιχα από τα κεφάλαια Α', Β',

Γ' και Δ’ της ύλης των εξετάσεων.

6.4. Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον

σε 80 από τις 100 ερωτήσεις.

6.5. Όσοι καταθέσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης

ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, απαλλάσσονται από την γραπτή εξέταση στο

κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα». Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο δεν περιέχει τις

αντίστοιχες είκοσι (20) ερωτήσεις από το κεφάλαιο Α’ και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις εξετάσεις

όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε εξήντα τέσσερις (64) από τις ογδόντα (80)

υπόλοιπες ερωτήσεις

7. Νομοθεσία - πληροφορίες:

---Νέα ερωτηματολόγια για τις εξετάσεις απόκτησης πτυχίου ραδιοερασιτέχνη-Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης

 

pdf-logoΕρωτηματολόγιο εξετάσεων για την κατηγορία Εισαγωγικού επιπέδου(SY)

pdf-logoΕρωτηματολόγιο εξετάσεων για την κατηγορία 1 (SV)


--- Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2011 (ΦΕΚ 1969 Α’)

 

--- pdf-logoΝέο ΦΕΚ Μαρτιος 2012

 

---  Νέο Κανονισμό Ραδιοερασιτεχνών (Αρ. 38200/1136/ ΦΕΚ 1969/2-9-2011) στην

ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

Ανανέωση της άδειας ραδιοερασιτέχνη / 2012


Δείτε πιο κάτω τι χρειάζεται για να κάνετε την ανανέωση της άδειας σας, σύμφωνα με τις νέες αλλαγές που έγιναν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να γίνει η ανανέωση πριν την λήξη της, γιατι επιβάλεται πρόστιμο

1. Η Σχετική αίτηση που συμπληρώνεται εκείνη την ώρα στην υπηρεσία

2. Υπέυθηνη δήλωση του νόμου 1599/1986 - Συμπληρώνεται εκείνη την ώρα αρκεί να την έχετε μαζί σας - Δηλώνετε ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης και ο τόπος μόνιμης κατοικίας σας

3. Η παλιά ραδιοερασιτεχνική άδεια

4. Παράβολο 26 ευρώ το οποίο το πλήρώνεται ΜΟΝΟ στην Εφορία - Λέτε στον υπάληλο τον κωδικό: KAE 3741

5. Φωτοτυπία της ταυτότητας και να έχεται και την ίδια μαζί σας

6. Ανταποδοτικό τέλος 6 ευρώ - το πληρώνεται εκείνη την ώρα στο αντίστοιχο τμήμα

 

Εντυπα

 

pdf-logoΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

 

pdf-logoΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΙΣΩ ΟΨΗ)

 

Α=================================================================

ΠΤΥΧΙΟ & ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΩΣ 2010

Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Κατηγορίες πτυχίων:
- Τα πτυχία των Ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε (2) κατηγορίες (1 και 2).
- Δικαίωμα για την απόκτηση πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2) έχουν οι συμπληρώσαντες το 12ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για την απόκτηση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1) έχουν οι συμπληρώσαντες το 16ο έτος της ηλικίας τους .
- Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Εξετάσεις:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται κατά τους μήνες Απρίλιο ή Μάιο και Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο κάθε έτους στην με ευθύνη της Νομαρχίας .
Η διενέργεια εξετάσεων προκηρύσσεται ένα μήνα πριν. Η προκήρυξη τοιχοκολλείται στο Κατάστημα της οικείας Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Σημειώσεις:
· Οι κάτοχοι γενικού πτυχίου ασυρμάτου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι διπλωματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α΄ και Β΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού δεν εξετάζονται σε κανένα μάθημα για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
· Απαλλάσσονται από την γραπτή εξέταση όσοι καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου ή τηλεπικοινωνιακού ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ ή Β΄.
· Απαλλάσσονται από την προφορική εξέταση όσοι καταθέσουν βεβαίωση συλλόγου ραδιοερασιτεχνών περί συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συλλόγου.
Δικαιολογητικά για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη:
1. Αίτηση.
2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 18,00 €.
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους)
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και του τόπου της μονίμου κατοικίας του.
3. Αντίγραφο πτυχίου ραδιοερασιτέχνη (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2) εφόσον υπάρχει.
4. (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Χορήγηση αδειών:
1. Αίτηση.
2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 18,00 €.
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού.
5. (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Σημειώσεις:
· Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.
· Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη).


Διαδιακασία


Υποβολή δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία.
Χορήγηση της άδειας μετά από επιτυχία στις εξετάσεις.

SV7CFA www.berovalis.gr